kvasinky

angl. yeast, jednobuněčné eukaryotní mikroorganismy řazené mezi houby. Z hlediska výživy jsou to chemoorganotrofní organismy s aerobním, anaerobním i fakultativně anaerobním metabolismem.

» Biochemický slovník