proces exergonický

angl. exergonic process, fyzikální či chemický proces, při němž volná energie systému klesá G < 0); děj tedy z termodynamického hlediska může probíhat samovolně (srov. endergonický děj).

» Biochemický slovník