polarita molekuly

angl. molecular polarity, hodnota dipólového momentu molekuly. Podle tohoto kritéria dělíme molekuly na polární a nepolární; polární molekuly bývají dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech, zejména ve vodě, a naopak nepolární molekuly v nepolárních, zejména organických rozpouštědlech (diethyletheru, cyklohexanu apod.). Polární však mohou být i jednotlivé funkční skupiny; pak může být molekula jako celek nepolární, ale přitom ve vodě dobře rozpustná. Za příklad může sloužit hydrochinon (p-dihydroxybenzen), jehož symetrická nepolární molekula obsahuje dvě hydrofilní hydroxylové skupiny, které umožňují jeho relativně velkou rozpustnost ve vodě (5,9 g na 100 ml při 15 °C). Proto je pro vysvětlení interakce molekuly s vodou důležitější pojem hydrofilita než polarita. 

» Biochemický slovník