hormony steroidní

angl. steroid hormones, hormony kůry nadledvin a pohlavních žláz, strukturně odvozené od cholesterolu, který je u živočichů prekursorem jejich biosyntézy. Díky své lipofilní povaze procházejí snadno membránami do nitra buněk, kde se vážou na specifické bílkovinné receptory. Komplex hormonu a receptoru pak vstupuje do jádra, kde stimuluje expresi příslušného genu (syntézu příslušné bílkoviny). V krvi se většina těchto hormonů váže na bílkovinný nosič.

» Biochemický slovník