xenobiochemie

angl. xenobiochemistry, podobor biochemie zabývající se osudem cizorodých látek v organismu (viz biotransformace cizorodých látek). Z řeckého xenos = cizí.

» Biochemický slovník