vazba thioesterová

angl. thioester bond, vazba zbytku karboxylové kyseliny a thiolu; významné jsou zejména thioestery karboxylových kyselin vázaných na koenzym A (acyl-CoA) a z nich zejména acetyl-CoA; označují se také jako acyl-SCoA nebo acetyl-SCoA .

» Biochemický slovník