vazba fosfodiesterová

angl. phosphodiester bond, spojení dvou molekul obsahujících alkoholové skupiny prostřednictvím zbytku kyseliny fosforečné, která s nimi vytváří dvě esterové vazby. Tímto způsobem jsou propojeny (deoxy)ribonukleosidynukleových kyselinách, diacylglycerolypolárními alkoholy ve fosfatidátech nebo uhlíky 3′ a 5′ v cyklických nukleosidmonofosfátech (cAMP a cGMP).

» Biochemický slovník