váček potažený

též opláštěný váček, angl. coated vesicle nebo coated pitpřechodná organela vznikající endocytózou. Je tvořena odškrcenou buněčnou membránou obalenou (potaženou) vrstvou zpolymerovaného klathrinu. Následným rozpuštěním klathrinové sítě pak vzniká nepotažený (holý) váček. Společný název pro tyto útvary je endosom.

» Biochemický slovník