UDP-glukosa

přesněji uridin-difosfoglukosa, angl. UDP-glucose, aktivovaná forma α-D-glukosy, využívaná zejména při glykogenesi a biosyntéze sacharosy a celulosy. Vzniká reakcí:
glukosa-1-fosfát + UTP → UDP-glukosa + PPi. Za objev cukerných nukleotidů a jejich role v biosyntéze sacharidů obdržel roku 1970 L. F. Leloir Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník