triacylglyceroly

angl. triacylglycerols, zkr. TAG, estery glycerolu a vyšších mastných kyselin (monoacylglyceroly a diacylglyceroly se vyskytují pouze jako meziprodukty metabolismu triacylglycerolů nebo fosfatidátů). U živočichů jsou v nich obsaženy převážně nevětvené mastné kyseliny se sudým počtem atomů uhlíku. Směsi triacylglycerolů se nazývají tuky (někdy též neutrální tuky, též lipidy v užším slova smyslu). TAG patří k základním živinám. V tenkém střevu jsou částečně hydrolyzovány, především na monoacylglyceroly, které jsou pak v buňkách střevního epitelu reesterifikovány a po vytvoření komplexů se specifickými proteiny, cholesterolem a fosfolipidy vylučovány do krevního řečiště v podobě lipoproteinových částic. TAG obsažené v buňkách tukové tkáně (adipocytech) jsou u živočichů významnou zásobárnou energie, jejich syntéza (lipogeneze) a odbourávání jsou řízeny hormonálně. Mnoho rostlin (řepka, slunečnice, len, olivy aj.) vytváří v semenech zásoby TAG ve formě rostlinných olejů.

» Biochemický slovník