trávení

angl. digestion, ve fyziologii příjem potravy, její rozklad (digesce) a vstřebávání (resorpce) vznikajících nízkomolekulárních látek v trávicím traktu živočichů; v biochemii hydrolytický enzymový rozklad komplexních, často nerozpustných látek (živin) v trávicím traktu živočichů nebo v lysosomech (buněčné trávení).

» Biochemický slovník