transport pasivní

angl. passive transport, transport částic (molekul nebo iontů) biologickou membránou ve směru, kdy elektrochemický potenciál částice klesá; nevyžaduje tedy dodávání energie (srov. aktivní transport). Pasivní transport může být realizován všemi postupy popsanými u hesla transport membránový.

» Biochemický slovník