transkripce

přepis, angl. transcription, biosyntéza řetězce RNA podle templátového řetězce DNA, přičemž jednotlivé nukleotidy jsou  připojovány na základě komplementarity (viz báze nukleových kyselin). Klíčovým enzymem této syntézy je RNA-polymerasa. Transkripce (ostatně jako každá polymerační reakce) probíhá ve třech krocích:

Řízení transkripce jednotlivých genů patří k nejdůležitějším mechanismům regulace buněčné aktivity a diferenciace buněk. Za studium molekulové podstaty eukaryotní transkripce obdržel roku 2006 R. D. Kornberg Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník