transaminace

angl. transamination, reverzibilní přenos aminoskupiny z  2-aminokyseliny (AK) na 2-oxokyselinu (2-OK): AK1 + 2-OK 2-OK1 + AK2. Nejčastějším akceptorem aminoskupiny v těchto reakcích je 2-oxoglutarát (meziprodukt citrátového cyklu), z něhož po přijetí aminoskupiny vzniká L-glutamová kyselina. Přenos aminoskupin za vzniku L-glutamátu je častým počátečním krokem odbourávání aminokyselin. Transaminace katalyzují aminotransferasy (starším názvem transaminasy).

» Biochemický slovník