sfingolipidy

angl. sphingolipids, polární lipidy odvozené od sfingosinu nebo jeho amidu ceramidu; molekula tak obsahuje dva hydrofobní alkylové řetězce, které vytvářejí nepolární část molekuly. Na koncovou hydroxylovou skupinu sfingosinu může být vázán fosfodiesterovou vazbou zbytek fosfocholinu (tyto látky se nazývají sfingomyeliny) nebo glykosidovou vazbou monosacharid či disacharid (to jsou cerebrosidy) nebo delší obvykle rozvětvené oligosacharidy obsahující sialovou kyselinu (gangliosidy). Sfingolipidy jsou hojně zastoupeny zejména v membránách mozkových buněk, v míše, ledvinách a vaječném žloutku.

» Biochemický slovník