selenocystein

Sec (často též SeCys) nebo U, angl. selenocysteine, selenový analog cysteinu (záměna síry za selen); vzácná aminokyselina obsažená např. v savčí glutathionperoxidase (EC 1.11.1.9) a v některých bakteriálních enzymech. O SeCys se hovoří jako o 21. proteinogenní aminokyselině. Nevzniká posttranslační modifikací, jeho kodonem je UGA, který běžně působí jako STOP-kodon; mRNA pro selenocystein má zvláštní sekundární strukturu, která umožňuje rozpoznat okolí kodonu UGA a zajistit, aby SeCys byl při translaci inkorporován do bílkoviny.

» Biochemický slovník