řetězec peptidový

angl. (poly)peptide chain, sekvence aminokyselinových zbytků spojených peptidovými vazbami. První aminokyselina má v bílkovině obvykle volnou primární aminoskupinu a poslední volnou karboxylovou skupinu; tyto konce označujeme jako N-konec a C-konec, přičemž aminokyselinu na N-konci považujeme za první a aminokyselinu na C-konci za poslední (n-tou). V biologicky aktivních peptidech bývá často na N-konci zbytek glutamové kyseliny, jehož primární aminoskupina je vázána na volnou karboxylovou skupinu amidovou vazbou (je to pyroglutamátový zbytek); na C-konci bývá zbytek glycinu ve formě glycinamidu. Tyto modifikace koncových skupin zabraňují exopeptidasám rychle takto modifikované peptidy odbourat – prodlužuje se tak jejich biologický poločas.


» Biochemický slovník