ribosomy

angl. ribosomes, nejsložitější nukleoproteinové komplexy buňky; na jejich povrchu dochází k translaci. Obsahují několik typů RNA (viz rRNA) a několik desítek specifických bílkovin. Jsou tvořeny dvěma nestejně velikými nekovalentně spojenými podjednotkami. Nacházejí se buď volné v cytosolu nebo připojené k membráně endoplasmatického retikula. Ribosomy prokaryot, mitochondrií a chloroplastů jsou menší než ribosomy eukaryot (na obr. je velikost, resp. hmotnost částic vyjádřena v jednotkách S - viz sedimentační koeficient). V buňce je jich přítomno velké množství, u bakterie Escherichia coli tvoří až 30 % sušiny. Za objasnění struktury a funkce ribosomů získali v roce 2009 V. Ramakrishnan, T. A. Steitz a A. Yonath Nobelovu cenu.


» Biochemický slovník