retikulum endoplasmatické

z lat. reticulum = síťka, angl. endoplasmatic reticulum nebo endoplasmic reticulum, zkr. ER, složitá organela tvořená systémem biomembrán. Probíhá v něm řada buněčných procesů, především glykosylace proteinů a biosyntéza lipidů. Na povrchu určitých oblastí jeho membrán jsou vázány ribosomy (hrubé nebo drsné ER, angl. rough ER); polypeptidové řetězce, které jsou zde syntetizovány, pronikají do ER, kde jsou posttranslačně modifikovány (viz částice rozpoznávající signál). Jako hladké (angl. smooth) se označuje ER bez ribosomů. Vnitřní prostory ER (nazývají se lumen) obsahují vysokou koncentraci vápenatých iontů; prostřednictvím ovlivňování propustnosti membrány ER pro Ca2+ je regulována jejich koncentrace v cytosolu.

» Biochemický slovník