respirace aerobní

angl. aerobic respiration, typ buněčné respirace, kde konečným akceptorem elektronů (oxidačním činidlem) je molekulový kyslík (srov. anaerobní respirace).

» Biochemický slovník