purin

angl. purineheterocyklická dusíkatá sloučenina, strukturní základ purinových bazí (adenin, guanin, hypoxanthin). Za syntézu purinových derivátů obdržel roku 1902 H. E. Fischer Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník