proteomika

angl. proteomics, obor biochemie snažící se identifikovat bílkoviny (nejlépe všechny), které jsou v dané buňce (tkáni) přítomny, a vysvětlit jejich funkci za daných fyziologických nebo patologických podmínek. Dominantními metodami proteomiky jsou dvojrozměrná elektroforéza (obvykle spojení isoelektrické fokusace a SDS-PAGE) a hmotnostní spektrometrie. Za vývoj nedestruujících ionizačních metod pro hmotnostní spektrometrii biologických makromolekul získali roku 2002 J. B. Fenn a K. Tanaka Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník