prokaryota

angl. prokaryotes (řecky pro = před, karyon = jádro), jednobuněčné organismy, jejichž genetický materiál (DNA) je lokalizován v určité části buňky (v nukleoidu) a není od cytosolu oddělen membránou (viz organismy – rozdělení podle vnitřní organizace buněk). Patří sem především bakterie, archaebakterie a cyanobakterie (přesněji eubakterie).

» Biochemický slovník