prekursor

angl. precursor, sloučenina stojící na počátku biosyntetické dráhy určitého metabolitu. Tak prekursorem glukosy v játrech je laktát, prekursorem aminokyseliny prolinu meziprodukt citrátového cyklu 2-oxoglutarát atd. Vzhledem k propojenosti metabolických drah mohou mít některé metabolity více prekursorů. Někdy je stanovení skutečného počátečního prekursoru věcí osobního pohledu: je prekursorem prolinu L-glutamát, 2-oxoglutarát nebo dokonce glukosa? Jiný příklad: prekursorem všech isoprenoidů je isopentenyldifosfát, jeho prekursorem je však acetyl-CoA.

» Biochemický slovník