posel druhý

angl. second messenger, nízkomolekulární intracelulární látka, která se tvoří jako odpověď na signál, např. na vazbu hormonu (prvního posla) na receptor. Typickými představiteli této skupiny látek jsou cAMP, cGMP, inositol-1,4,5-trisfosfát a 1,2-diacylglycerol, ale také Ca2+ uvolňovaný do cytoplasmy z endoplasmatického retikula. Druhý posel bývá allosterickým aktivátorem nebo inhibitorem intracelulárních enzymů.

» Biochemický slovník