polypeptidy

angl. polypeptides, lineární polymery tvořené zbytky aminokyselin, které jsou spojeny peptidovou vazbou (viz peptidy). Obvykle do této skupiny řadíme peptidy s větším počtem aminokyselinových zbytků než 10 (viz oligopeptidy) a menším než 100 (viz bílkoviny); lze tedy říci, že polypeptidy jsou malé bílkoviny nebo velké oligopeptidy. Zajímavou skupinou polypeptidů jsou syntetické homopolymery aminokyselin (např. poly-L-lysin, poly-L-glutamát), které mohou vysoce převyšovat horní hranici tohoto rozmezí. Nejdůležitější skupinou přirozených polypeptidů jsou polypeptidové hormony (např. insulin, glukagon, hormony adenohypofýzy).

» Biochemický slovník