plasma krevní

angl. blood plasma, kapalná složka krve, krev zbavená krevních tělísek (červených krvinek, bílých krvinek a destiček). Tvoří asi 60 % objemu krve. Obsahuje asi 90 % vody, 7 až 8 % bílkovin, 1 % solí, glukosu (viz glykemie) a další nízkomolekulární látky (kyseliny, barviva atd.).

» Biochemický slovník