β-oxidace mastných kyselin

též Linenova spirála, angl. fatty acids β-oxidation, katabolický proces, při němž se z aktivované nasycené mastné kyseliny (acyl-CoA) odštěpuje dvouuhlíkatý štěp (acetyl-CoA) za vzniku mastné kyseliny o dva uhlíky kratší:
CH3–(CH2)n–CO–CoA + NAD+ + ETF + CoA → CH3-(CH2)n–2–CO-CoA + NADH + H+ + ETFH2 + acetyl-CoA,
kde ETF je zkratka pro electron-transfer flavoprotein, který prostřednictvím své prostetické skupiny FAD působí jako součást postranního vstupu do dýchacího řetězce.  
eukaryotních buňkách probíhá tento proces v mitochondrii. Při úplném aerobním odbourání nasycené mastné kyseliny se sudým počtem uhlíků lze počet získaných jednotek ATP vypočítat ze vztahu
ATP = 12n/2 + 5(n – 2)/2 – 2,
neboť úplným odbouráním acetylu v citrátovém cyklu a dýchacím řetězci se získá 12 ATP, reoxidací NADH 3 ATP, reoxidací FADH2 2 ATP a 2 jednotky ATP byly investovány do aktivace mastné kyseliny (R–COOH + CoA + ATP → R–CO–CoA + AMP + PPi). Obdobným způsobem, byť s určitými obměnami, jsou odbourávány i mastné kyseliny nenasycené, s lichým počtem uhlíků a s rozvětvenými řetězci.
Za objevy týkající se mechanismu a regulace metabolismu mastných kyselin získali roku 1964 F. Lynen a K. E. Bloch Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník