organismy – rozdělení podle závislosti na kyslíku

angl. organisms – categorization according to dependence on oxygen, rozlišujeme organismy:

V rámci jednoho organismu mohou existovat buňky různého typu; např. u savců jsou jaterní buňky vyhraněně aerobní, svalové buňky fakultativně anaerobní a červené krvinky striktně anaerobní (viz erythrocyty).

» Biochemický slovník