organismy – rozdělení podle vnitřní organizace buněk

angl. organisms – categorization according to cell organization, základní dělení organismů na prokaryota a eukaryota. Hlavní rozdíly mezi těmito skupinami ukazuje tabulka:
ProkaryotaEukaryota
nemají (viz nukleoid)
mají
organizace genu
neobsahuje nekódující sekvence uvnitř genu
obsahuje nekódující sekvence (introny)
vyšší struktura DNA
cirkulární chromosom (obvykle), neobsahují histony
lineární chromosomy, základní jednotka: nukleosom
menší
větší
nejsou
5′-čepička, polyA ocas, sestřih
nemají
mají
nemají
mají
je
není

» Biochemický slovník