organismy geneticky modifikované

zkr. GMO, angl. genetically modified organisms, organismy, jejichž genetický základ (DNA) byl umělým cíleným zásahem pozměněn. Patří sem např.:
  • organismy transgenní;
  • organismy, jejichž vlastní genom byl pozměněn např. cílenou mutací;
  • organismy, u nichž byl některý gen vyřazen z činnosti; 
  • organismy vzniké fúzí buněk.

» Biochemický slovník