organely

angl. organelles, subcelulární útvary (viz kompartmenty) v cytosolu eukaryotní buňky, ohraničené jednou nebo více membránami a zajišťující specifické biochemické funkce (např. mitochondrie, chloroplasty, lysosomy, peroxisomy, endoplasmatické retikulum, Golgiho komplex, vakuoly). (Někdy jsou za organely považovány i nadmolekulové útvary jako ribosomy, vlákna cytoskeletu nebo dokonce biologická membrána.)

» Biochemický slovník