nukleotidy

též nukleosidfosfáty, angl. nucleotides, fosforečné estery ribonukleosidů (ribonukleotidy) nebo deoxyribonukleosidů (deoxyribonukleotidy neboli deoxynukleotidy). Fosfátová skupina může být připojena ke kterékoliv volné hydroxylové skupině sacharidu, tedy 2′, 3′ a 5′ u ribonukleotidů a 3′ a 5′ u deoxyribonukleotidů. Mezi nukleotidy řadíme i nukleosidové estery kyseliny difosforečné a trifosforečné (např. ADP, GTP) a také cyklické 3′,5′-fosfodiestery (cAMP, cGMP). Nukleotidy plní v buňkách několik neobyčejně významných funkcí:
Za práce týkající se nukleotidů a nukleotidových koenzymů obdržel roku 1957 A. R. Todd Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník