nukleosom

angl. nucleosome, základní stavební jednotka chromatinujádře eukaryotních buněk. Tvoří jinukleosom.01.jpg 
146 párů bází (necelé dva závity, jiní autoři udávají 147 párů) navinutých na oktamer histonů. Přibližně 60 následujících párů bází tvoří spojku k dalšímu nukleosomu; někdy se poněkud romanticky hovoří o struktuře eukaryotní DNA jako o "perlovém náhrdelníku". Za rozvoj elektronové mikroskopie krystalů a za určení struktury biologicky významných komplexů nukleových kyselin s bílkovinami (zejména nukleosomů) obdržel roku 1982 A. Klug Nobelovu cenu.


» Biochemický slovník