neurotransmitery

též nervové mediátory, angl. neurotransmitters, nízkomolekulární látky zajišťující jednosměrné předání vzruchu (impulsu) z řídící nervové (presynaptické) buňky do buňky řízené, kterou může být buňka nervová, svalová či žlázová. Jsou vylučovány procesem exocytózy z presynaptické buňky a difundují synaptickou štěrbinou k membráně postsynaptické buňky, kde se nekovalentně vážou na receptory a vyvolávají buněčnou odpověď (viz synapse). Mezi nejdůležitější neurotransmitery patří acetylcholin, aminokyseliny glycin a glutamová kyselina, katecholaminy dopamin, noradrenalin a adrenalin a biogenní aminy γ-aminomáselná kyselina (GABA), β-alanin, histamin a serotonin. Některé neurotransmitery se užívají jako léčiva při závažných neurologických chorobách (Parkinsonově chorobě) a psychiatrických onemocněních (endogenní depresi, schizofrénii apod.).

» Biochemický slovník