NAD

nikotinamidadenindinukleotid, angl. nicotinamide adenine dinucleotide, starší označení difosfopyridin-nukleotid (zkratka DPN), jeden z nejvýznamnějších koenzymů oxidoreduktas. Protože jeho pyridinové jádro je kladně nabité, označuje se přesněji NAD+; redukcí může přijmout dva elektrony a jeden vodíkový ion (H+) a přejít na formu NADH. Jeho součástí je amid nikotinové kyseliny, vitamin B3 niacin. Jeho hlavním úkolem v metabolismu je přijímat vodíkové atomy (resp. elektrony) v dehydrogenačních katabolických reakcích (redukce NAD+ na NADH) a přenášet je do dýchacího řetězce, kde se NAD+ regeneruje. Podobné chemické vlastnosti má NADP. Více viz redoxní systém NAD(P)+, NAD(P)H.


» Biochemický slovník