náboj amfiontu

angl. amphion chargesoučet nábojů jednotlivých ionisovaných skupin v 
molekule s přihlédnutím k jejich znaménku (též volný náboj); někdy se udává i celkový náboj, což je 
počet nábojů amfiontu bez ohledu na jejich znaménko. Na obrázku jsou zachyceny náboje pro neutrální, kyselou a bazickou aminokyselinu ve vodném roztoku při pH 7.

» Biochemický slovník