mutace

angl. mutation, jakákoliv trvalá mezigeneračně přenášená změna genetického materiálu (DNA, u některých virů RNA), která není vyvolaná křížením. Může být způsobena chemickými činidly, které modifikují strukturu DNA, fyzikálními vlivy (nejčastěji ionizujícím zářením, a to UV, rentgenovým, radioaktivním) nebo nepřestnostmi vzniklými při mezigeneračním předávání genetické informace. Odlišujeme několik typů mutací:

» Biochemický slovník