molekuly amfipatické

též amfifilní, angl. amphipatic molecules nebo amphiphilic molecules, molekuly obsahující ve své struktuře polární (hydrofilní) a nepolární (hydrofobní) část. Bývají ve vodě omezeně rozpustné a mají tendenci vytvářet micely. Snižují povrchové napětí vody (mají vlastnosti tenzidů). Biochemicky nejvýznamnější jsou mastné kyseliny, žlučové kyseliny a zejména polární lipidy. Mezi amfipatické molekuly bychom měli řadit i globulární bílkoviny, které vždy obsahují polární i nepolární postranní řetězce aminokyselin.

» Biochemický slovník