modulátory

angl. modulators, nízkomolekulární látky ovlivňující biologickou aktivitu biopolymerů (viz efektory).

» Biochemický slovník