mitochondrie

angl. mitochondrion, pl. mitochondria, organela eukaryotní buňky, v níž jsou lokalizovány některé důležité katabolické procesy
a v níž je u aerobních chemoorganotrofů syntetizována velká většina ATP. Je obklopena dvěma membránami: vnější určuje celkový tvar organely a je v ní mnoho pórů, zatímco vnitřní membrána, tvořící nepravidelné prostorové útvary zvané kristy, je pro ionty nepropustná, obsahuje však řadu transportních specifických bílkovin a má zásadní význam pro oxidační fosforylaci (viz dýchací řetězec). Uvnitř mitochondrie (v matrix, též nazývané mitosol) probíhá β-oxidace mastných kyselin, oxidační dekarboxylace pyruvátu, citrátový cyklus a některé reakce močovinového cyklu. Mitochondrie je semiautonomní organela, protože má vlastní DNA a prokaryota připomínající proteosyntetický aparát (ribosomy atd.).


» Biochemický slovník