lysosomy

angl. lysosomes, kulovité organely, nacházející se v cytosolu eukaryotních buněk, od něhož jsou odděleny jednou (dvojvrstevnou) membránou. Jsou místem intracelulárního štěpení (trávení) biologických makromolekul a lipidů; obsahují hydrolytické enzymy schopné rozložit pohlcený obsah (např. při fagocytóze), event. i vlastní makromolekuly (autolýza, např. za anaerobních podmínek v odumřelých buňkách). Tuto degradační aktivitu zajišťují lysosomální hydrolasy; jejich optimum pH je v kyselé oblasti. Primární lysosomy obsahující příslušné hydrolasy vznikají odškrcením od Golgiho aparátu. Fuzí s váčky vzniklými endocytózou (viz endosomy), vytvářejí posléze sekundární lysosomy, v nichž probíhá vlastní intracelulární trávení.


» Biochemický slovník