lipidy

angl. lipids, velmi heterogenní skupina bioorganických látek, omezeně rozpustných ve vodě a naopak dobře rozpustných v organických rozpouštědlech (definice podle vlastností). Mezi jednoduché lipidy se řadí tuky (triacylglyceroly), vosky (estery mastných kyselin s jednosytnými vyššími alkoholy) a isoprenoidy (terpeny, karotenoidy, steroidy aj.). Někdy též dělíme lipidy na zmýdelnitelné a nezmýdelnitelné (viz isoprenoidy). Složené lipidy, např. fosfolipidy, glykolipidy a lipoproteiny, se někdy nazývají lipoidy. Lipidy mají v organismech funkci strukturní (jsou součástí biologických membrán), ochrannou (tepelně a mechanicky izolující tuková tkáň, vosky na povrchu listů rostlin bránící nežádoucímu odparu vody a částečně též vniknutí patogenů) a regulační (steroidní hormony, eikosanoidy, vitamin A, vitamin D, vitamin E a vitamin K aj.). Jsou jednou z hlavních zásobáren chemické energie živočišných organismů (podkožní tuk) a mnohých rostlinných semen (rostlinné oleje). Tvoří významnou složku potravy heterotrofních organismů, především živočichů.

» Biochemický slovník