ligasy

též synthetasy, angl. ligases nebo synthetases, třída enzymů (EC 6.-.-.-) katalyzujích energeticky náročné slučování dvou substrátů (S1 a S2). Energie pro tuto reakci se získá štěpením energeticky bohaté látky, nejčastěji nukleosidtrifosfátu (NTP), obvykle ATP nebo GTP; jejich štěpením může vzniknout nukleosiddifosfát (NDP) a anorganický fosfát (P) nebo nukleosidmonofosfát (NMP) a anorganický difosfát (PP):
S1 + S2 + NTP + H2O → S1-S2 + NDP + Pi     nebo   S1 + S2 + NTP + H2O → S1-S2 + NMP + PPi.
Systémový název ligas má tvar substrát1:substrát2-ligasa (tvořící ADP, AMP nebo GDP). Mezi typické reakce katalyzované ligasami patří připojení malých molekul (CO2 nebo NH3, viz amoniak) k větší molekule, vytvoření thioesterové vazby (vazba kyselin na koenzym A) nebo esterové vazby (spojení tRNA s aminokyselinou, viz aminoacyl-tRNA-ligasy).

» Biochemický slovník