leukotrieny

angl. leukotriens, mediátory lipidové povahy odvozené od arachidonové kyseliny (eikosanoidy). Působí parakrinním a autokrinním mechanismem. Jejich významnými producenty jsou leukocyty (proto leuko-). Všechny obsahují tři konjugované dvojné vazby (proto -trieny). U živočichů vyvolávají stahy plic a stimulují uvolňování prostaglandinů. Specifické účinky různých leukotrienů se liší. Uplatňují se při léčbě zánětlivých procesů.

» Biochemický slovník