leucin

Leu nebo L, angl. leucine, proteinogenní esenciální ketogenní aminokyselina s hydrofobním postranním řetězcem. Často jej nacházíme v α-helikálních úsecích řetězců bílkovin, které se mohou podílet na interakci bílkovina−bílkovina prostřednictvím leucinového zipu.

» Biochemický slovník