léčiva

též farmaka nebo farmaceutika, angl. drugs, látky nebo směsi látek určených k podání člověku nebo zvířeti za účelem léčby, zmírnění projevů, prevence nebo diagnostiky chorob. Srovnej léky.

» Biochemický slovník