laktát

angl. lactate, anion mléčné kyseliny, nejčastěji v L-konfiguraci, významný metabolit, vznikající redukcí pyruvátu (viz laktátdehydrogenasa) za anaerobních podmínek. Je prekursorem glukogeneze v játrech (viz Coriho cyklus) a koncovým produktem mléčného kvašení cukrů; je proto přítomen v kyselém mléku a zelí. Mléčná kyselina se užívá v potravinářském a koželužném průmyslu. Za objev konstantního poměru mezi spotřebou kyslíku a produkcí laktátu ve svalech získal v roce 1922 O. Meyerhof Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník