kyselina octová

ethanová kyselina, CH3COOH, angl. acetic acid; dokonale mísitelná s vodou, pKa = 4,75. Vzniká octovým kvašením zředěných roztoků ethanolu, její 5% až 8% roztok je ocet. Při jeho biotechnologické výrobě bývají příslušné mikroorganismy (octové bakterie, rod Acetobacter) imobilizovány přirozenou přilnavostí na bukových hoblinách, které jsou skrápěny roztokem ethanolu a odspodu probublávány vzduchem (viz nepravá fermentace). Aktivovaná forma octové kyseliny, acetyl-CoA, je jedním z nejdůležitějších meziproduktů buněčného metabolismu.

» Biochemický slovník