konfigurace

angl. configuration, ve stereochemii prostorové uspořádání molekuly, které může být změněno pouze tak, že se přeruší a znovu vytvoří kovalentní spojení atomů. Typickými změnami konfigurace jsou racemizace, mutarotace nebo cis-trans-isomerace. Konfiguraci jednotlivých center chirality popisujeme různými systémy: systémem D/L podle E. Fischera, systémem R/S podle Cahna, Ingolda a Preloga nebo systémem sn (stereochemical numbering, stereochemické číslování, v biochemii u některých látek, zejm. u chirálních derivátů glycerolu).

» Biochemický slovník